OFERTA USŁUG

 

 

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami ewidencja czasu pracy to nieodzowny element dokumentacji każdej firmy, pragnącej uniknąć kar nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy za niedopełnienie tego obowiązku. Przygotowane przez nas rozliczenie uchroni od wszelkich roszczeń finansowych ze strony kierowców i pozwoli zapomnieć o ewentualnych problemach prawnych – ewidencja wykonywana jest przez doświadczonych fachowców w oparciu o aktualne interpretacje Głównego Inspektora Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Sądów Pracy. Zapewniamy rzetelność świadczonej usługi – dokument obejmuje najważniejsze zagadnienia: godziny pracy planowanej, wykonywanej, nadgodziny, dodatki za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenia za dyżury, a także wnioski i zaświadczenia o udzielenie czasu wolnego.

 

ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

Nasi specjaliści z dbałością o najmniejsze szczegóły przygotują przepisy wewnątrzzakładowe, tak niezbędne w przypadku rozliczeń dotyczących delegacji i ryczałtów za noclegi związane ze służbowymi podróżami kierowców. Sporządzona przez nas propozycja wynagrodzeń i umocowań prawnych to podstawa do rozpoczęcia efektywnego gromadzenia oszczędności i unikania zbędnych wydatków, tak częstych w przypadku wyjazdów służbowych. Świadczona przez nas usługa nie tylko pozwoli uniknąć roszczeń ze strony kierowców, ale zapewni klarowność i czytelność systemu rozliczania wszelkiego rodzaju podróży, a tym samym raz na zawsze zlikwiduje problem nieunormowanych reguł finansowych i związanego z nimi chaosu organizacyjnego.

 

ROZLICZANIE PŁAC MINIMALNYCH W UE

Kancelaria TransClient zadba o to, by przewoźnicy nie musieli troszczyć się o biurokrację związaną z rozliczeniami płacy minimalnej kierowców. Często spełnienie obowiązku płacy minimalnej poszczególnych krajów UE nie ogranicza się do obowiązku wypłaty samego wynagrodzenia, lecz również do prowadzenia prawidłowej dokumentacji w celach kontrolnych. Wszelkiego rodzaju ewidencje, wypełnianie licznych dodatkowych formalności, wyliczenie  wynagrodzenia zgodnego z minimalną płacą w określonym kraju UE – tym wszystkim zajmie się nasza kancelaria. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i obeznaniu w przepisach zapewniamy wykonanie usługi zgodnej z obowiązującym prawem, pozwalającej uniknąć komplikacji związanych ze zróżnicowaniem systemów płacy minimalnej obowiązujących w krajach takich jak: Niemcy (Milog), Francja (Loi Macron), Włochy, Austria czy Norwegia. Nasi eksperci zadbają o to, by cały proces został przeprowadzony na podstawie aktualnych przepisów.

 

OPTYMALIZACJA CZASU PRACY KIEROWCÓW

Oszczędność czasu i pieniędzy to priorytety każdej firmy. W odpowiedzi na te potrzeby nasza kancelaria przygotowuje dostosowane do indywidualnego charakteru przedsiębiorstwa zoptymalizowane propozycje systemu rozliczania czasu pracy kierowców. Wprowadzenie sugerowanych przez nas rozwiązań wewnętrznych bardzo szybko przyniesie zyski i pozwoli uniknąć zbędnych wydatków. Zastosowanie jasnych i odpowiednich uregulowań rozliczania czasu pracy pozwoli przedsiębiorcom zabezpieczyć się przed roszczeniami finansowymi ze strony kierowców.

 

ANALIZA NARUSZEŃ CZASU PRACY KIEROWCÓW

Eksperci kancelarii TransClient służą swoim doświadczeniem i wiedzą w wykonaniu drobiazgowej analizy czasu pracy kierowców. Przyjrzymy się wykresówkom i danym cyfrowym zawartym na karcie kierowcy i w pamięci tachografu cyfrowego, rozważając ich zgodność z rozporządzeniem (WE) 561/2006 i umową AETR.  Przeprowadzona przez nas analiza dostarczy Klientowi wielu cennych i praktycznych informacji dotyczących prawdopodobnych manipulacji oraz nieprawidłowości związanych z obsługą tachografu wynikających z rozporządzenia (WE) 165/2014. Nasza usługa zapewni wgląd w zgodność przestrzegania przez kierowców ustalonych prawnie norm czasu pracy umożliwiając wprowadzenie stosownych zmian, a tym samym uniknięcie konsekwencji prawnych wynikających z ewentualnych nieprawidłowości.

 

AUDYT W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Pełny obraz kondycji firmy to coś, bez czego nie sposób osiągnąć sukces w branży. Wykonany przez nas audyt dostarcza cennych informacji związanych z organizacją przedsiębiorstwa i celnie wskazuje na ewentualne źródła problemów. Nie pozostawiamy Klienta z samą analizą, ale służymy sugestiami dotyczącymi zmian mogących usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

 

EWIDENCJA DLA SAMOZATRUDNIONYCH

Dostosowywanie się do przepisów wymagających tworzenia ewidencji i przestrzegania norm czasu pracy kierowcy samozatrudnionego przysparza dodatkowej papierologii. Nasi specjaliści wykonają odpowiednie formalności z dbałością o ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, tym samym zapewniając przedsiębiorcy znaczną oszczędność czasu oraz gwarancję, że wszystko zostanie sporządzone z pełnym profesjonalizmem.

 

PRZEDSTAWICIELSTWO WE FRANCJI

Aby dopomóc naszym Klientom w prowadzeniu interesów we Francji (Loi Macron), zgodnie z obowiązującą tam ustawą o płacy minimalnej kierowców, przydzielamy doświadczonego przedstawiciela. Oddelegowany przez nas pełnomocnik zapewni właściwą i efektywną współpracę pomiędzy firmą, a francuskimi instytucjami kontrolnymi.

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI ITD/PIP

Nasi specjaliści nie tylko wyręczą Klienta w sporządzeniu poprawnych formalnie odwołań od decyzji administracyjnych Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych rozstrzygnięć służb kontrolnych w kraju i za granicą, ale przede wszystkim przygotują bezpłatną analizę szans odwoławczych przedmiotowej sprawy. Taka analiza da pełny i wiarygodny obraz rzeczywistych szans odwoławczych i pomoże Klientowi w podjęciu świadomej decyzji co do złożenia odwołania, a tym samym pozwoli uniknąć zbędnych kosztów prowadzonych postępowań. Sporządzane przez naszą kancelarię pisma z zakresu czasu pracy, ważenia pojazdów, transportu drogowego, przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz opłat drogowych charakteryzują się pełnym profesjonalizmem. Sprawy prowadzone są przez naszych ekspertów znających specyfikę pracy służb kontrolnych, przez to są one wysoce skuteczne w porównaniu do pism sporządzonych przez typowe kancelarie prawnicze. Pamiętaj, że zawsze warto odwołać się od niekorzystnej dla Ciebie decyzji administracyjnej czy to ze względu na czynnik finansowy, czy w celu ochrony dobrej reputacji. Każde przygotowane przez nas odwołanie od decyzji ITD zwiększy prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia sprawy przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny – solidność i rzetelność naszej usługi to gwarancja sprawnego przeprowadzenia wszelkich formalności i szansa na pozytywne zakończenie sprawy.

 

REPREZENTACJA PODCZAS KONTROLI ITD/PIP

Odpowiednie przyjęcie kontroli Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy wiąże się nie tylko z czasochłonnymi przygotowaniami, ale i dodatkowym stresem. Eksperci naszej kancelarii wezmą na siebie obowiązek reprezentowania przedsiębiorcy podczas kontroli ITD i PIP , jak również dopilnują, by wszystko odbyło się prawidłowo.

 

SZKOLENIA KIEROWCÓW ORAZ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Stały rozwój i ciągłe zwiększanie swoich kompetencji to klucz do sukcesu każdej firmy. Nasza kancelaria organizuje profesjonalne szkolenia dla kierowców i kadry zarządzającej z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących norm czasu pracy oraz prawidłowej obsługi tachografów. To cenne doświadczenie dla każdego, kto stawia na umiejętności praktyczne, ponieważ podczas naszych zajęć, oprócz teoretycznego zapoznania się z przepisami krajowymi i międzynarodowymi, istnieje możliwość obsługi trenażerów tachografów cyfrowych rozmaitych producentów. Oprócz tego zapewniamy uczestnikom kursów liczne materiały informacyjne pomocne w dalszej pracy oraz certyfikaty ukończenia szkolenia kierowców.

 

DORADZTWO W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO

Nie ma nic ważniejszego od zadowolenia naszych Klientów. Dlatego też, w naszej ofercie figuruje usługa konsultacji z naszym ekspertem. Służymy pomocą w zakresie doradztwa transportowego – z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz dziedziny szeroko rozumianego transportu drogowego. Udzielimy wyjaśnień jak również rozwiejemy ewentualne wątpliwości.

 

OBSŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO

W celu zminimalizowania trudności, mogących wyniknąć w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości, zapewniamy wsparcie doświadczonego radcy prawnego, który przeprowadzi Klienta przez zawiłości sądowe, a także podejmie się reprezentowania go w sprawach związanych z wykonywaną działalnością transportową. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, podjęliśmy współpracę z prawnikami każdego europejskiego kraju.

 

PLANY NAPRAWCZE PRZY OCENIE DOBREJ REPUTACJI

Wszczęcie przez organ kontrolny procedury w zakresie oceny dobrej reputacji może doprowadzić do zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Decyzja taka będzie równoznaczna z zaprzestaniem wykonywania przewozów drogowych, a co za tym idzie zarobkowania przez firmę. Wyjściem z niekorzystnej sytuacji może być wprowadzenie planu naprawczego w firmie i przekonanie do niego właściwego organu. Nasza kancelaria na podstawie przeprowadzonego audytu przygotuje i wdroży plan naprawczy dopasowany do Twojej firmy. Plan naprawczy zostanie przedstawiony ww. organowi w celu oceny szans powodzenia na odzyskanie dobrej reputacji. Pozytywna decyzja organu oznacza, że osoba zarządzająca firmą spełnia wymóg dobrej reputacji wymagany przy wydawaniu uprawnień transportowych.

 

ANALIZA WSPÓŁCZYNNIKA RYZYKA

Przeprowadzenie gruntownej i wnikliwej analizy ryzyka występowania naruszeń w przedsiębiorstwie to znakomity sposób na uniknięcie niespodziewanej kontroli. Nasi eksperci zajmą się bieżącą obserwacją maksymalnej wysokości współczynnika ryzyka, ale na tym nie poprzestaną – pokażą również sprawdzone sposoby na poprawę niezadowalającego wyniku.

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Trudności z wyegzekwowaniem zaległych należności to uciążliwość zwielokrotniona jeszcze przez czekające formalności. Gwarantujemy skuteczną egzekucję zobowiązań dłużników i indywidualne podejście do każdej sprawy. Weźmiemy na siebie cały proces, zarówno od strony prawnej, jak i czysto technicznej.

 

PROWADZENIE PEŁNEJ OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ

Kadrowo-płacowe usługi świadczone przez naszą kancelarię to idealne rozwiązanie dla osób, które na pierwszym miejscu stawiają profesjonalizm. Nasi specjaliści z zaangażowaniem podzielą się wiedzą dotycząca obsługi kadrowo-płacowej firm transportowych i dopilnują, by jej wdrożenie odbyło się sprawnie i efektywnie. 

 

DORADCA DGSA (ADR)

Bezpieczeństwo to niekwestionowany priorytet każdej firmy zajmującej się transportem towarów niebezpiecznych. Uniknięcie ewentualnych zagrożeń związanych z przewozem niebezpiecznych towarów wiąże się z licznymi trudnościami, dlatego nasi doświadczeni doradcy DGSA służą pomocą na każdym etapie realizacji takich zleceń i gwarantują, że wszystko odbędzie się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

Napisz do nas:

Kancelaria Transportowa TransClient
ul. J. Kossaka 72/211
85-307 Bydgoszcz

Zadzwoń: (+48) 500 700 275

e-mail: biuro@transclient.pl

(świadczymy usługi na terenie całej Polski)